Likit Membran Astarı Polymera A100

 Polymera A100 Likit Membran Astarı 

 

Silan uçlu polimer esaslı, tek bileşenli, solvent, izosiyanat ve bitüm içermeyen, şeffaf, kullanıma hazır, hızlı kuruyan, emici yüzeyler için geliştirilmiş astar malzemesidir. MS ve Hibrid polimer esaslı ürünlerin pürüzlü, ıslak ve çok emici yüzeylere daha iyi yapışması için bir ara tabaka oluşturulmasını sağlar.Polymera A100 Astar Fiyatları

 

 

Polymera A100 Likit Mebran Astar Kullanım Alanları :

 

• İç ve dış mekanlarda,

• Beton, sıva ve emici yüzeylerin üzerine,

• Aşırı pürüzlü veya nemli yüzeylerde kaplama öncesi astar malzemesi olarak,

 

PVC yüzey Astarı, EPDM Yüzey Astarı , Bitümlü Yüzey Astarı ve diğer polimer esaslı membran yüzeylerde,

• Zeminlerde, MS ve Hibrid polimer esaslı kaplamalar, mastikler ve yapıştırıcılar için aderans arttırıcı astar malzemesi olarak,

• Tozuyan ve ufalanan yüzeylerin sabitlenmesinde,

 

• Mineral esaslı yüzeylerin aşınma direncinin arttırılmasında kullanılır.

 

 

Polymera A100 Astar Avantajları:

 

• Düşük VOC değerlerinden dolayı insan ve çevre sağlığına zararlı değildir.

• Nemli yüzeylere dahi mükemmel yapışır.

 

• Solvent içermediği için solventli astarların depolama ve kullan›m esnasında oluşturdukları yangın risklerini içermez.

• Uygulandığı beton ve benzeri yüzeylerdeki gözenekleri ve yapısal olmayan kılcal çatlakları doldurur, derinlemesine nüfuz eder. Hem fiziksel hem de kimyasal uyumluluğu arttırarak, üzerindeki

 

 

Yüzeyin Hazırlanması:

 

•Uygulama yüzeyi toz, yağ, katran, zift, boya, silikon, kür malzemesi, deterjan ve kalıp yağları gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır.

• Bitümlü, katranlı ve akrilik gibi yüzeyler atık kalmayacak şekilde iyice temizlenmelidir.

• Düz, parlak, cilalanmış, verniklenmiş yüzeyler üzerine POLYMERA 100A ASTAR yapışması zor olacağından bu tip yüzeyler uygulama öncesi pürüzlü hale getirilmelidir.

• Yüzeyin su, kar birikintilerinden arındırılmış olması ve devam eden su beslemelerinin kesilmesi gerekir.

 

Uygulama Bilgileri:

 

• POLYMERA 100A kullanıma hazırdır. Haricen herhangi bir madde katmayınız ve seyreltmeyiniz. Kullanım öncesi karIştırınız.

 

• Tek bileşenli POLYMERA 100A MS ve Hibrid Polimer Astarı, uygulama yüzeyine fırça veya rulo yardımı ile sürülür.

• Astar uygulandıktan 6 - 18 saat sonra

üzerine kaplama yapIlabilir. Bu süre 24 saati geçmemelidir.

 

POLYMERA 100A ASTAR FİYATLARI havadaki nem ile reaksiyona girdiği için kullanılacak miktar kadar hazırlanmalı ve kısa bir süre içerisinde uygulanmalıdır.

• POLYMERA 100A uygulanmış zemin 2 saat kadar sudan korunmalıdır.

 

• Plastik bir eldiven ile yüzey kuruması her saat kontrol edilebilir, ürün uygulamasına geçilmesi için eldivenin yüzeyden rahat bir şekilde ayrılmasının beklenilmesi gerekmektedir.

 

 

Dikkat:

 

• +5°C’nin altında ve +35°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.

• Ambalajlar tek kullanıma uygun tasarlanmıştır, açıldığı zaman belirlenen süreler içerisinde tamamen tüketilmesi gerekmektedir.

• Ürünün içine haricen su veya inceltici solvent katmayınız.• Uygulama sonrasında yüzey tam kuruyana kadar su, yağmur, çiy, don ve kardan korunmalıdır.

 

Ambalaj:

 

1 kg olarak teneke kutularda ve 5 kg’lık plastik kovada (1 adet 5 kg’lık alüminyum folyolu ambalaj içerisinde)

 

Raf Ömrü:

 

+10°C ile +25°C arasında açılmamış ambalajında, rutubetsiz, güneş ışınlarından korunaklı ve kuru bir ortamda en fazla 3 kat istif ile 12 ay boyunca saklanabilir.

 

Sağlık ve Emniyet:

 

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Ambalaj kapağını açık bırakmayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

 kaplamanın çok daha uzun ömürlü yapışmasını sağlar.

 

• Yüzeydeki boşluklar arasında bağlar oluşturarak ürün ve yapıştığı yüzey arasında bütünlük sağlar.

• Nem ile kimyasal reaksiyona girerek kürlenir. Şeffaftır ve kürlendikten sonra sağlam ve kalıcı bir alt katman oluşturur.

• -30°C ile +80°C arasındaki s›cakl›k değişikliklerinden etkilenmez.

• Tuzlu su, tuz çözeltileri, bazlar, seyreltilmiş asitler, alifatik solventler, benzin ve mineral yağlara karşı dayanıklıdır.

• Yüzeydeki boşluklar› doldurarak, üzerine uygulanacak son kat kaplamanın sarfiyatını azaltır ve bitmiş kaplamanın görünümünün daha düzgün olmasını sağlar.

 

Tüketim:

Tek katta 100 - 150 g/m2 (Yüzeyin pürüzlülüğüne ve emiciliğine göre değişir.

Bizi takip edin, en güncel gelişmelerden haberdar olun.
Whatsapp